Jobba med oss

Boendecoach 50% och timvikarier

Vem är du?

Det spelar ingen roll om du är 23 år eller 65 år,- det viktiga är att du har positiv energi, humor, egen drivkraft och noggrannhet samt har som egenskap att kunna skapa relation med ungdomar i åldersgruppen 16-21 år. Du är prestigelös.

Du bör kunna:

  • Motivera ungdomarna till att vara med i olika former av sociala aktiviteter.
  • Köra ungdomar till och från skola samt aktiviteter.
  • Bygga upp ungdomars självkänsla genom att vara en god lyssnare och hitta varje enskild ungdoms starka sidor.
  • Ha ett ödmjukt förhållningssätt i möten med ungdomar, föräldrar, socialtjänst och skola.
  • Genomförandeplan, dokumentation och medicin utdelning.

Detta får du

Du blir en del av ett engagerat gäng på Kämpe AB. Ett företag som bedriver två olika verksamheter, Kämpe Ungdomsboende samt Kämpe Familjehem. Vi har funnits sedan augusti 2016 och riktar oss mot barn och ungdomar i vårt samhälle som behöver olika former av stöd. I och med våra olika boendeformer så kan vi på olika sätt tillgodose barn och ungdomars olika behov. Vi bedriver socialtjänst och har ett tätt samarbete med flertalet olika kommuner i landet. Vi befinner oss i Håbo kommun och har sedan uppstart etablerat oss på marknaden och vi utökar och förbättrar ständigt våra verksamheter. Vidare har vi också ett konsulentstött familjehem. Bägge verksamheterna har tillstånd av inspektionen om vård och omsorg.

För mer info kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor kring att arbeta hos oss.