Om Kämpe

Om oss

Mer än bara ett boende

Kämpe AB är ett företag som bedriver två olika verksamheter. Vi har funnits sedan augusti 2016 och riktar oss mot barn och ungdomar i vårt samhälle som behöver olika former av stöd. I och med våra olika boendeformer så kan vi på olika sätt tillgodose barn och ungdomars olika behov. Vi bedriver socialtjänst och har ett tätt samarbete med flertalet olika kommuner i landet. Vi befinner oss i Håbo kommun och har sedan uppstart etablerat oss på marknaden och vi utökar och förbättrar ständigt våra verksamheter. Vi har ett LSS boende 9.8 § för 9 elever som är godkänt av IVO. Klicka här för att se tillståndet från IVO.

Vidare har vi också ett konsulentstött familjehem. Klicka här för att se tillståndet från IVO. Vi vill hjälpa och stötta så många familjer som möjligt och har därför andra intressanta projekt på gång. Följ oss också gärna på bloggen och se vad våra ungdomar gillar att göra.

Kämpe är ett etablerat varumärke i Håbo kommun. Mellan 2009-2016 drev Håbo kommun ett barn och ungdomsboende som hette Kämpe. Dessutom hade Fridegårdsgymnasiet under den tiden också en avdelning på skolan vid namn Kämpeenheten som bl.a. hade samma målgrupp av elever som kommunen hade på sitt barn och ungdomsboende.

För oss på Kämpe AB betyder därför ordet Kämpe oerhört mycket och det var självklart för oss att föra namnet vidare. Namnet för oss betyder kvalitet, långvarighet, delaktighet och hängivenhet.

Mål

Vi på Kämpe har som målsättning att ge våra barn och ungdomar förutsättningar för att vara lika delaktiga i samhället som alla andra barn och ungdomar i deras ålder som till exempel fritidsaktiviteter, kulturella aktiviteter och personlig utveckling.

Filiosofi

Vi på Kämpe arbetar långsiktigt och med eftertanke och hela tiden strävar efter att få varje enskild elev att känna sig sedd, hörd och lyssnad på samt få sina viljor tillgodosedda. Att ge förutsättningar för social interaktion med varandra är en av grundstenarna i att utvecklas i vårt samhälle och att bli människa.

Värdegrund

Företaget har som värdegrund att bemöta varandra med respekt, ödmjukhet och förståelse för olika förutsättningar och behov. Detta gäller i alla situationer varje dag oavsett om det gäller personal, elev, vårdnadshavare eller samarbetspartners.

Kvalitet

Kämpe ungdomsboende har ledstjärna att vara ”Mer än bara ett boende”. Genom denna ledstjärna jobbar verksamheten hela tiden efter:

Att förbättra sig. Till exempel genom intervjuer med elever och vårdnadshavare och närstående. Uppmärksamma processer som har blivit fel till något positivt och på så vis förändra och förbättra verksamheten.

Att som personal vara väldigt flexibel, anpassningsbar och lyhörd.

Varje elev ska känna sig unik. Eleven ska känna att personalen arbetar efter att varje elev ska vara nöjd och lycklig utifrån sina förutsättningar och behov.

Ge eleven starkt inflytande i vad som händer i verksamheten. Till exempel genom återkommande elevmöten samt individuella samtal minst en gång per vecka.

Eleven ska känna sig värdefull. Det ska märkas utifrån personalens bemötande till eleven.

Varje elev ska känna sig trygg på boendet. Personalgruppen är liten vilket skapar möjligheter för skapande av relation och trygghet.

Varje elev ska alltid få och ha möjligheten att leva som andra i sin ålder.

Vi finns här för dig

Vill du flytta in hos oss?

Blir du sugen på att ansöka om en plats hos oss eller bara få veta mer om boendet? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.