För vårdnadshavare

Ett tryggt hem

Vårdnadshavare eller närstående får återkommande veckomail av verksamheten samt har personliga möten vid behov. Telefonsamtal mellan vårdnadshavare eller närstående och boendet är vanligt förekommande. Vid utarbetande av genomförandeplan erbjuds vårdnadshavare eller närstående att vara med samt om eleven efterfrågar det.
Vidare får vårdnadshavare eller närstående om dem vill en kopia av genomförandeplan om eleven är under 18 år. Över 18 år så bestämmer eleven hur denne vill göra angående att lämna ut information till vårdnadshavare eller närstående. Vanligt förekommande är att vårdnadshavare eller närstående då och då besöker boendet och passar på att träffa personalen som jobbar här och ser hur eleven ifråga har det på boendet.

Medgivande

All kommunikation mellan olika parter sker först efter skriftligt medgivande från elev och tillsammans med vårdnadshavare eller närstående om eleven är under 18 år. Åsikt från elev som är under 18 skall även ges betydelse angående kommunikation till vårdnadshavare eller närstående, skola, hälso och sjukvård.

Vi finns här för dig

Vill du flytta in hos oss?

Blir du sugen på att ansöka om en plats hos oss eller bara få veta mer om boendet. Gå till ansökan och skicka en intresseanmälan.