Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelse 2018-2019

Augusti 2018 – Juli 2019
Kämpe följer skolans läsår, därav kvalitetsberättelse augusti-juli
Kämpe ungdomsboende § 9.8 LSS
2019-07-01 Richard Landt, Föreståndare

Under den här perioden har personalgruppen arbetat vidare med det ständiga förbättringsarbetet. De två stora målen för att förbättra verksamheten har varit att flytta till mer ändamålsenliga lokaler samt få en ännu större transparens och öppenhet gentemot vårdnadshavare och närstående.

Flytten

Resultatet av flytten som skedde i slutet av juni 2018 till Skogsbrynet (boendet kallas för Skogsbrynet) har varit att det givit eleverna större närhet till samhället. Personalgruppen har märkt att eleverna blivit mer aktiva i att själva ta initiativ att ta sig till Bålsta centrum för att tex handla eller träna.

Detsamma gäller att ta sig till och från skola, tidigare var de behov av skjuts fram och tillbaka till skola av personal och skoldagen blev mer ”styrd” att alla elever behöver börja och sluta samma tid. Nu har det blivit mer flexibelt och självständigt i och med att eleverna själva kan ta sig till och från skola.

Det nya huset på Skogsbrynet har mer utrymmen, eleverna interagerar mer med varandra i och med att huset är en enhet istället för att som tidigare bestå av tre block. Personal märker att elever oftare är ute i de allmänna utrymmena.

Skogsbrynets närhet till Bålsta centrum har även gjort det lättare för både personal och elever att ta sig till olika former av möten som tex habilitering och skola.

Transparens och öppenhet

Under det här årets verksamhetsår har verksamheten infört ”öppet hus” varje onsdag. Aktiviteten innebär att vårdnadshavare och närstående kan komma till ungdomsboende för att äta middag och umgås med elever, personal samt andra vårdnadshavare. Det blir ett sätt att skapa lättsamma informella möten.

I och med att verksamheten haft det återkommande varje onsdag så har det inte blivit någon överraskning för någon elev eller personal, det har skapat ett lugn.

I snitt har det varit två familjer i månaden som deltagit på ”öppet hus”. Vid 18 tillfällen har verksamheten haft besök av familjer på ”öppet hus” under verksamhetsåret 2018-2019.

Under året har verksamheten haft en nöjdhetsenkät med vårdnadshavare och närstående.

90% av vårdnadshavarna svarade på nöjdhetsenkäten. Det som kom fram i enkäten är att vårdnadshavare vill ha (fortsätta med) återkommande kontakt, men att den återkommande kontakten ej skall vara mer än nödvändigt. Är det något av vikt upplever vi att de har bra kontakt med verksamheten.